Via vår online beställning kan du snabbt och enkelt göra din beställning.
För tillfället bygger vi upp ett formulär för denna tjänst.
Tillsvidare går det bra att skicka oss din beställning via e-post.

Skicka din beställning till följande.

E-post: info@woolpack.se

Woolpack, Önneköp Nybyggarv 3, 242 98 Hörby - Tel: 0415-60090 Mobil: 070 60 62 555 E-post: info@woolpack.se